Välkommen till oss här på thegreatlinks!

Vi på thegreatlinks har byggt denna sida med ett mål i sikte, att samla alla Sveriges företag och fördela in dem i kategorier och underkategorier så att du som konsument ska kunna hitta just det företaget som du söker! Samtidigt som konsumenter blir nöjda så växer även företagen.

Lite ländre ner kan du se lite av de kategorier som vi erbjuder och även de senaste länkarna.

Nordens natur och miljö

Vi har gott om orörd natur, frisk luft och rent vatten. Men för att framtida generationer också ska kunna ha nytta av detta måste vi ta vara på naturen och hålla ett mycket vaksamt öga på vad som händer runt omkring oss. I de nordiska länderna finns det en tradition som går långt tillbaka som går ut på att samarbeta frågor rörande natur och miljö. De flesta anser att det är viktigt med fysisk aktivitet och friluftsliv, men vi i norden är ledande om kunskap i dessa frågor angående barn och ungdomar.